Reset Password

Your search results

Terms and Conditions

Prezentul document prin conţinutul său pune la dispoziţia utilizatorilor Regulamentul privind termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.goldtrip.ro. Site-ul www.goldtrip.ro este proprietatea SC T&C DuoSolutions SRL, cu sediul în Str. Libertăţii nr 13, cod poştal 420155, Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud, înscrisă în Registrul Comerţului sub  numărul J06/350/2020, C.U.I. RO42513176.

Utilizarea site-ului (accesul, navigarea, efectuarea unei rezervări) constituie un acord implicit de respectare a termenilor şi condiţiilor enunţate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele şi consecinţele ce decurg din acesta.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt, în mod expres, drepturile de autor şi conexe listate de Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, drepturile specifice de marca listate de Legea 84/1998 şi completările şi modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii legale aplicabile în completare sau alte dispoziţii legale privind numele de comerţ, drepturile de imagine, dar fără a se limita la acestea.

Conţinutul acestui site este oferit Utilizatorului în mod individual, deşi unele caracteristici ale sale pot permite interacţiunea cu alţi utilizatori, numai în scop informaţional şi pentru uz personal. Conţinutul său nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres şi legal permise. Extragerea oricăror informaţii urmată de orice utilizare în scop comercial care depăşeşte sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licenţiere şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor şi condiţiilor.

Utilizatorul este de acord să nu afecteze şi să interfereze în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricţionează utilizarea, copierea unui conţinut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conţinutului acestuia.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Administratorul site-ului, SC T&C DuoSolutions SRL, îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestor Termeni și Condiții, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesul pe site

SC T&C DuoSolutions SRL va acorda permisiunea de utilizare a site-ului www.goldtrip.ro sub condiţia respectării următorilor Termeni de folosinţă:

  • este interzisă copierea integrală sau parţială, distribuirea oricărei părţi sau secţiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizează copierea, precum şi copierea în scopul distribuirii;
  • este interzisă orice intervenţie care ar putea cauza disfuncţionalitatea website-ului, chiar şi temporară, fără autorizarea prealabilă obţinută în scris de la SC T&C DuoSolutions SRL
  • este interzisă orice alterare sau modificare a oricărei părţi a website-ului, exceptând acele modificări ori alterări, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizării corespunzătoare a website-ului pentru scopul în care a fost creat;
  • este interzisă orice acţiune care afectează negativ activităţile corecte, rezonabile şi permise ale celorlaţi utilizatori sau intimidează, harţuieşte ori agresează verbal sau vizual ceilalţi utilizatori ai site-ului, inclusiv accesarea şi utilizarea conturilor personale ale altor utilizatori;
  • sunt interzise orice utilizări care constau în transmiterea de materiale publicitare sau mesaje comerciale către utilizatorii website-lui;
  • este interzisă orice acţiune, activitate chiar şi prin omisiune, prin care s-ar putea facilita sau încuraja acţiuni care încalcă Termenii şi condiţiile de utilizare enunţaţi în cuprinsul acestui document ori dispoziţiile legale aplicabile pentru desfăşurarea legală a activităţilor specifice.

Prin prezenta Utilizatorul declară pe proprie răspundere că este de acord să nu utilizeze nici un sistem automat care să trimită cereri către site -ului www.goldtrip.ro şi care să poată cauza nefuncţionarea sau funcţionarea încetinită a acestuia.

SC T&C DuoSolutions SRL nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către Utilizator a acestor obligaţii.

Acest site conţine linkuri, spoturi sau bannere publicitare cu legături către alte site-uri, care nu sunt proprietatea şi nici nu se află sub controlul  SC T&C DuoSolutions SRLSC T&C DuoSolutions SRL  nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site.

SC T&C DuoSolutions SRL recomandă Utilizatorilor să ia cunoştinţă despre termenii şi condiţiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitează atunci când părăseşte site-ul www.goldtrip.ro.

Limitări de responsabilitate

SC BISTRI-VET SRL, în calitatea sa de proprietar şi administrator al website-ului, va lua toate măsurile legale şi va face toate eforturile rezonabile necesare pentru a asigura legalitatea funcţionării website-ului www.goldtrip.ro şi în acest scop va încerca să corecteze orice erori sau omisiuni cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SC T&C DuoSolutions SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni sau orice utilizări neautorizate sau ilegale de conţinuturi care încalcă drepturile de orice fel ale unor terţi, persoane fizice sau juridice.

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz SC T&C DuoSolutions SRL nu va putea fi  responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Linkuri către alte site-uri, server, browser

SC T&C DuoSolutions SRL nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări.  SC T&C DuoSolutions SRL nu va putea fi facută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.goldtrip.ro.  SC T&C DuoSolutions SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe site-ul www.goldtrip.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Este posibil ca SC T&C DuoSolutions SRL să obțină informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

Disponibilitatea serviciului

SC T&C DuoSolutions SRL îşi rezervă dreptul de a modifica structura şi interfaţa oricărei pagini sau subpagini a website-ului www.goldtrip.ro în orice moment şi la orice interval de timp liber ales având dreptul de a intrerupe temporar sau permanent, parţial sau în totalitate serviciile puse la dispoziţia publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Drept aplicabil

Prin folosirea website-ului www.goldtrip.ro, utilizatorul declară că este de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi condiţiile de utilizare şi dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori şi SC T&C DuoSolutions SRL sau asociaţii/partenerii/afiliaţii acesteia.

Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate pe www.goldtrip.ro sau de informaţiile prezentate pe acest site şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

Clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri odată ce îşi exprimă acordul faţă de aceşti Termeni şi Condiţii, aşa cum au fost prezentate mai sus.

În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente  să rezolve neînţelegerile apărute.

Limba Termenilor și condițiilor de utilizare şi a site-ului este limba română.

×